Otevřené zahrady města Uhříněves

Příroda v srdci města

Vyplňte anketu

OTEVŘENÉ ZAHRADY UHŘÍNĚVSI – POJĎME SPOLEČNĚ VYTVOŘIT NÁŠ PARK


Pamětníci si vzpomenou, že podél potoka za Novým náměstím se rozprostíralo zahradnictví. V 80. letech ho vystřídala zahrádkářská kolonie. V loňském roce se podařilo zakoupit pozemek, na kterém se zahrádky nachází, od majitele, který ho získal v restituci. Vzhledem k charakteru území, těsné blízkosti náměstí a přímému napojení na Oboru se naskýtá jedinečná možnost vytvořit zde zelený prostor s různými aktivitami. A jaké prvky zde budou? Jaké chceme – my všichni obyvatelé Prahy 22. Zamyslete se, co byste zde chtěli, co se vám líbí na jiných parcích, co zde v trávení volného času chybí, a dejte nám zpětnou vazbu v anketě.

Mladí architekti se nad obsahem parku prozatím zamysleli komplexně v širších souvislostech celé Uhříněvsi a vytvořili prvotní skici. Samotný návrh bude projektován až po zapojení veřejnosti prostřednictvím ankety a veřejnost se k němu bude moci opět vyjádřit. V plánu je i jarní procházka s architekty přímo na místě.

Prosím všechny o součinnost, máte jedinečnou možnost zapojit se do budoucího vzhledu místa, kde žijete.

Martin Turnovský, starosta

Návrh řešení parku od architektů

Plochu nového parku vnímáme v souvislosti s potokem Říčanka, která místu dává charakter lužní louky. Prostor „obtéká“ koryto potoka a vlní se okolo obory. Parku by měly dominovat solitérní duby, které jsou přírodní památkou. Tyto duby lemují potok a vytvářejí souvislý přírodní pás oddělující „přírodu od města“. Může zde vzniknout opravdu krásný park dostupný z centra města.

Samotný park by měl sloužit všem místním obyvatelům – všem generacím a skupinám. Měl by nabízet různorodé využití. Park by neměl být chaotický s náhodně umístěnými „atrakcemi“, ale měl by být jedinečný a komponovaný, s různými funkčními zónami vytvářejícími harmonické prostředí. Jedinečnost parku vychází ze specifického genia loci zahrádkářské kolonie a náš návrh to reflektuje a dále toto téma rozvíjí v podobě nového městského parku. Atmosféru místa může připomínat tu a tam ponechaný dřevěný plot, případně zachovalá drobná stavbička, záhony, ovocný strom nebo část ovocného sadu, které budou přirozeně přecházet do volné plochy louky. Mohou tak vzniknout různá zákoutí s různým využitím a mírou otevřenosti – např. lavička u plotu s ovocným stromem, komunitní zahrádka s možností sběru plodů, pískoviště pro děti, ohniště a místa pro grilování, venkovní posilovna – workout, sauna a plocha s pavilonkem pro mateřskou školku. Tento pás „nových zahrádek“ bude doplňovat volnou travnatou plochu, kterou vymezujeme na slunné straně pod „Výzkumákem“. Travnatá plocha má být koncipována jako přírodní plocha (louka) doplněná speciálními odolnými trávníky, které snesou větší provoz (koncert, sportovní aktivity apod.).

Nemělo by chybět přírodní travnaté hřiště, které může využívat sousedící základní škola i veřejnost.

Je možné tyto otevřené a prostupné zahrádky přizpůsobit vždy pro různé věkové skupiny obyvatel, pro různé spolky apod. Zajímavou konstrukcí je ocelový skelet skleníku, který by bylo možné zanechat a využít jako z části krytou pergolu při různých akcích. Zanechání fragmentů zahrádek však navrhujeme jen na části parku dobře přístupné ze stávajícího chodníku (asfaltová cyklotrasa). Celý park by měl být primárně průchozí všemi směry. Velká část parku by měla být volnou loukou, která nabízí multifunkční využití. Jedná se o slunnou část území. Umístění případného pódia a amfiteátru by mělo využívat stávající terén a vhodnou orientaci ke světovým stranám (světlo a šíření zvuků). Terasy amfiteátru jen velmi decentního charakteru by bylo vhodné umístit do svahu na severovýchodní straně. Přikláníme se zde pro co největší zachování zdravých stromů, bylo by dobré některé zakomponovat do nových teras a mít je jako přirozené stínění. Materiálové řešení parku by mělo být střídmé – povrchy zejména travnaté nebo mlatové – s velkým důrazem na snadnou údržbu. Materiálově zajímavější může být vlastní „labyrint“ nových zahrádek s dominantními prvky – pergola, strom, plot apod. pro větší různorodost a pestrost prostředí. V návrhu budou zachovány hodnotné duby zejména na okraji parku, ve střední části parku budou vybrány hodnotné ovocné stromy (společně s dendrologem). Optické propojení parku je rovněž důležité, měl by být zachován průhled na zámek a věž kostela, ale také otevření na sever do údolí potoka. Některé stromy v těchto průhledech by měly být pokáceny (především jehličnany). V části, kde zahrádky končí a přechází v otevřené údolí Říčanského potoka do krajiny, bývala vodní nádrž (čistička), kterou v podobě menšího rybníku navrhujeme v budoucnu navrátit. Využití rybníku jako přírodního koupaliště je pak otázkou. Vzhledem k jeho poloze v údolí se nejeví pro koupání příliš vhodný. Umístit však do prostoru parku například jednoduchou dřevěnou saunu (zdroj vody z vrtu) by mohlo být vhodným řešením pro relaxaci v přírodě. Opět se může jednat o jednu z otevřených zahrádek.

Anketa


Vážení občané města Uhříněves, k zahájení prací na studii centra, k seznámení s Vaším městem a řešeným místem a hlavně s Vámi, je připravena anketa. Anketa není sociologickým průzkumem, zajímají nás Vaše názory a způsob, jakým nahlížíte na Vaše město a jeho centrum, jeho kladné i negativní stránky. Anketa je anonymní, ale budeme rádi, pokud nám na sebe zanecháte kontakt - rádi se s Vámi sejdeme a Váše podnětné nápady spolu probereme. Předem Vám děkujeme za spolupráci!

Anketa

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: